W Polsce działa kilkadziesiąt organizacji pozarządowych – w zależności od przyjętych kryteriów jest to od 80 do ponad 100 tysięcy podmiotów. Działają one na wielu płaszczyznach, od krzewienia demokracji, wolności słowa, tolerancji, przez edukację, kulturę, ekologię, ochronę ginących gatunków, po pomoc humanitarną, wsparcie seniorów i osób ubogich.

Najwięcej organizacji skupia się na turystyce, sporcie i hobby – to aż 36 % organizacji. 15% procent zajmuje się wychowaniem i edukacją, niewiele mniej, bo 14% kulturą i sztuką. Najwięcej organizacji pozarządowych działa na Mazowszu (2/3 z nich zarejestrowanych jest w samej Warszawie), Dolnym Śląsku, Warmii i Mazurach, Pomorzu, w województwach lubuskim i zachodniopomorskim. Co dziesiąta działająca w Polsce organizacja pozarządowa jest organizacją pożytku publicznego, tzw. OPP. To oznacza, że na jej działalność możemy przekazać 1% podatku.

Statystyki pokazują, że kilka organizacji dostaje bardzo dużą część wszystkich środków z tego tytułu. Najchętniej przekazujemy w ten sposób datki na organizacje zajmujące się pomocą dzieciom. W PIT-ach za 2012 rok Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” dostała 117 mln złotych. To prawie 1/4 wszystkich środków przekazanych na OPP w ramach 1% w danym roku. Były też jednak takie organizacje, które dostały kilka złotych lub… kilkadziesiąt groszy. Eksperci są podzieleni co do opinii na temat takiego nierównomiernego podziału środków. Z jednej strony małe organizacje, które nie mają pieniędzy na reklamy, nie zdobywają funduszy, z drugiej – prężnie działające organizacje, o dużej renomie, zdobywają kolejne, znaczące fundusze na swoją prężną działalność.