Kiedy dostaniemy takie orzeczenie to można nawet zapytać, jakie to daje nam przywileje? Należy wiedzieć, że w takim przypadku możemy na przykład korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Oznacza to, że powinniśmy otrzymać świadczenie tego samego dnia, kiedy zgłasza się do placówki medycznej. Ewentualnie, kiedy nie jest to możliwe, w najszybszym możliwym terminie. Bez uwzględnienia prowadzonej przez dany podmiot listy oczekujących. Obejmuje to zarówno świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, jak i wizyty u specjalistów. Również rehabilitację leczniczą, o ile jest prowadzona. Warto też wiedzieć, że osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma prawo do kupowania poza kolejnością w aptece. Kolejnym uprawieniem jest prawo do kupna z refundacją wyrobów medycznych, których musimy używać (na przykład pieluch). Ma prawo do refundacji do wysokości limitów. Przysługują nam też ulgi przy kupnie biletów PKS i PKP, na przykład 37 procent na 2 klasę pociągów pospiesznych, ekspresowych, IC i EC oraz pospiesznych i przyspieszonych PKS. A 49 procent na przejazdy 2 klasy pociągów osobowych i zwykłych PKS.