Jest to prawo odnoszące się do dzieł literackich, muzycznych i artystycznych (włącznie ze sztukami, nagraniami, filmami, fotografiami, audycjami radiowymi i telewizyjnymi oraz, w wielu krajach, programami komputerowymi), które zapobiega reprodukcji dzieła, w całości lub części, bez zgody autora. Należy podkreślić, że prawo autorskie dotyczy dzieła, a nie pomysłu. Natomiast przekład jest chroniony własnym prawem. Warto wiedzieć, że posiadacz praw autorskich może je przenieść na kogoś innego lub udzielić innej licencji na reprodukcję albo adaptację dzieła. Co ciekawe, w Polsce (od 2000 roku) prawo autorskie utrzymuje się przez 70 lat po śmierci autora. Generalnie prawo autorskie jest egzekwowane w skali międzynarodowej na podstawie konwencji berneńskiej z 1886 roku (ratyfikowanej między innymi przez Polskę) i powszechnej konwencji o prawie autorskim z 1952 roku (ratyfikowanej szerzej, włącznie z USA, ZSSR i Wielką Brytanią). Należy wiedzieć, że obie konwencje były rewidowane, ostatnio w Paryżu w 1971 roku. Na podstawie powszechnej konwencji o prawie autorskim dzieła muszą być oznaczone symbolem prawa autorskiego, połączonym z nazwiskiem właściciela tego prawa i rokiem pierwszej publikacji.